Äkta partnerskap inom industrin – genom årtiondena


    TEVO OY | 2013

TEVO Ab är ett privat maskintekniskt företag med expertkunskap inom den tunga maskinverkstadsindustrin. Vi utför krävande svetsarbeten för sammanfogning av olikartade material, plåtarbeten, metallbearbetning och stora komponentkonstruktioner. Vi betjänar kunder inom stål-, cellulosa- och pappers-, kemi-, offshore- och varvsindustrin.

TEVO LOKOMO Ab:s stål- och bronsgjuterier tillverkar krävande komponenter för varvs-, offshore-, gruv-, stål- och energiindustrin – med över 100 års erfarenhet.

Vi har en mycket omfattande och mångsidig maskinpark. Vi tillverkar monteringsfärdiga produkter så att säga "nyckelfärdigt". TEVO Ab är TEVO LOKOMO Ab:s moderbolag.

Koncernstruktur

Vi erbjuder omfattande tjänster för olika industribranscher. Det är smidigt att uträtta sina ärenden hos oss och vi har kapacitet att reagera mycket snabbt.