100 år av hållbara gjutprodukter

Vårt gjutstål har betjänat alla branscher världen över i mer än hundra år. Vi har specialiserat oss på tillverkningen av komponenter för extrema förhållanden som kräver mer av stålet.

Vårt stålgjuteri, grundat 1916, står för internationell toppkvalitet. Vi har den modernaste och mest utvecklade utrustningen och våra expertdesigner kan därför hjälpa er finna lösningar som är bland de effektivaste och mest ekonomiska. Vi tillverkar komponenter utifrån livscykeltänkande – vilket garanterar kostnadseffektiva resultat som optimerats för kundernas behov.

Gjutbrons för varvsindustrin

Vi har under decennier levererat gjutbrons internationellt till offshore- och varvsindustrin. Våra gjutbrons kombinerar prestanda med kostnadseffektivitet.

Bearbetning i toppklass

Vår omfattande och mångsidiga maskinpark gör det möjligt att bearbeta gjutprodukterna enligt branschens bästa kunnande. Vi är väl förtrogna med de stålkvaliteter vi använder och tagit fram och kan därför erbjuda de bästa slutresultaten.

Tack vare våra färdigbearbetade leveranser besparar kunden sig många arbetsskeden och därigenom sin tid.

Ansvarsfullt arbete på miljöns villkor

Vi arbetar utifrån standarden ISO 14001 och implementerar ett modernt utvecklingsprogram för energibesparing samt återvinning och sortering av avfall. Våra investeringar beaktar miljön och vi utför aktivt intern kvalitetskontroll, samt intensivt samarbete med externa kvalitetskontrollörer och klassificeringsinstitut.

Tryggt arbete

Vi efterföljer aktivt HSSE-definierad praxis och arbetarsäkerheten är ett led i vår kvalitetsgaranti.

FÖRDELAR MED GJUTPRODUKTERNA

Gjutprodukter har många konkreta, omfattande fördelar i jämförelse med exempelvis konstruktioner som svetsats ihop av många delar.

» SE JÄMFÖRELSEN

KVALITETSGARANTI

För att kunna garantera endast högklassiga gjutprodukter utför och utvecklar vi aktivt vårt kvalitetssäkringsarbete.

» LÄS MER

VACULOK®

Vårt vakuumbehandlade gjutstål räknas till den internationella toppklassen och ett av de mest mångsidiga tillverkningsmaterialen. Dess överlägsna egenskaper är:

• HÅRDHET

• HÖGT UTMATTNINGSMOTSTÅND

• UTMÄRKT SVETSBARHET

» LUE LISÄÄ

STÅLGJUTERIS TEVO LOKOMO | TAMPERE

Maraging-teräksen vetokoe | TEVO LOKOMO