GRUVINDUSTRIN

Vi har sedan 1920-talet tillverkat slitagedelare och maskinkomponenter för gruvindustrin och för olika områden inom markanläggning. Vår kompletta service baserar sig på genuin kompetens och kundorienterad erfarenhet. Vi erbjuder branschen dessutom breda service- och reparationstjänster.

Vi har omfattande maskinverkstads- och gjuteriapparatur och kan således leverera monteringsarbeten som förutsätter mångsidiga maskinuppsättningar, såsom trumanordningar. Vi kombinerar smidigt tunga metallarbeten och gjutlösningar till enkla förvärvsprocesser som sparar våra kunder både tid och besvär.

Flexibelt och optimerat – enligt kundens behov

Tack vare våra breda produktionslinjer kan vi tillverka stora partier slitagedelar. Vår optimerade produktion gör att vi kan tillverka också små partier mycket snabbt – det tar bara fyra veckor från beställning till leverans.

Robotteknik förstärker produktionen

Utöver traditionella produktionssätt drar vi också nytta av robotteknik, vilket förbättrar vår produktionskapacitet. Robottekniken utnyttjas i bred omfattning inom formgivningsarbetet och tillverkningen av gjutformar.

Kapacitet

• 12 000 ton

Vårt stålgjuteris årliga produktionskapacitet av stålmassa.

• Slitagedelar
○ Käftkrossar
○ Konkrossar

• Komponenter
○ Rörliga delar till käftkross

• Tillverkning och montering
○ Industriella trummor