INDUSTRI

SKEPPSBYGGNAD OCH OFFSHORE

Vi tillverkar stål- och bronsgjutna propellrar för varvs- och offshore-industrin. Vi har designat och levererat tusentals propellrar världen över.

» Läs mer

GJUTNA TURBINER

I två decennier har vi framställt ekonomiska, pålitliga och effektiva lösningar för vattenkraft.

» Läs mer

STÅLINDUSTRIN

Vi erbjuder omfattande tjänster för stålindustrin världen över. Med över hundra års erfarenhet av stålbearbetning levererar vi ekonomiska, effektiva och optimerade lösningar för stålgjuteri.

» Läs mer

Cellulosa och papper

Bågformade breddsträckvalsar används i pappers-, kartong- och cellulosamaskiner samt för utspridning av material och massabanan i textil- och plastmaskiner. Vi har tillverkat över 1 000 valsar och levererat dem internationellt till över 30 länder.

» Läs mer