Krävande monteringsarbeten – från början till slut

Vårt maskinbyggande innebär krävande plåtarbeten, svetsning av multimaterial samt tunga metallbearbetningar. Hos oss får ni heltäckande maskinverkstadsservice med flera årtionden av erfarenhet. Leveransomfattningen i våra lösningar avgörs av kundens önskemål – allt kan fås ända till nyckelfärdiga leveranser.

En industriell aktör

Utgångspunkten för tillverkningen är välutbildad och kompetent personal samt vår mycket mångsidiga och omfattande maskinpark. Det riktgivande kriteriet för vårt arbete är produkter av hög kvalitet.

Vår mångsidiga produktionskapacitet omfattar alla typer av maskinbearbetning, alltifrån stålbearbetning och bockning till framställning av stora maskinhelheter. Vi tillverkar dagligen cylindriska metallstycken för olika användningsändamål inom industrin. Vi har tillverkat över 300 olika trumanordningar och levererat över 800 breddsträckvalsar till över 30 länder.

Underhåll och utveckling

Vi erbjuder mångsidig underhållsservice och yrkeskunnig designkompetens. Våra experter gör det möjligt för er att förlänga livslängden på era anordningar utan att allomfattande reformer krävs.

VI BETJÄNAR FÖLJANDE BRANSCHER::

• STÅLINDUSTRIN
• PAPPERS- OCH CELLULOSAINDUSTRIN
• DEN KEMISKA INDUSTRIN
• VARVSINDUSTRIN
• OFFSHOREINDUSTRIN

KLIENT:

OFFSHORE