KÄRNKRAFT

Vi har lanserat en effektiv konstruktion för tillfällig våtlagring av förbrukat bränsle. Den innefattar så kallade kompakta lagringsställ där lagervolymen kan utnyttjas 2–3 gånger mer effektivt.

Konstruktionen går huvudsakligen ut på att pulvermetalliska stålplattor med innehåll av bor sätts mellan de förbrukade bränsleelementen. Eftersom plattorna innehåller bor absorberar de effektivt neutronstrålning och då kan man minska avståndet mellan de uranhaltiga bränsleelementen.

De kompakta lagringsställen är ett kostnadseffektivt alternativ till utbyggnaden av kraftverkets lagringsutrymmen.