Sugvalshölje

Sugvalsar används i mycket korrosiva miljöer i pappersmaskinens spillvatten, vilket innehåller kloriter (100–200 ppm) samt eventuellt övriga kemikalier, såsom tiosulfater.

Temperaturen ligger på ca +50 °C. Sugvalsens mantel utsätts samtidigt för upprepad, mekanisk och uttröttande belastning.

Pulvermetallurgi

Lösningen finns i form av en mantel som tillverkas pulvermetallurgiskt. Materialet är super duplex-stålsorten Duplok 27 som kombinerar hög hållfasthet med korrosionshärdighet.

Vi har tillverkat ett flertal mantlar för sugvalsar med den här P/M-metoden. Tack vare sin förbättrade hållbarhet jämfört med konkurrerande framställningsmetoder kan produktionsvolymen utökas.

Skärhjulblad

De skärhjul som används inom pappersindustrin nöts främst på grund av tillsatser i pappret (till exempel kaolin, kalciumkarbonat). Eggens genomsnittliga livslängd är under 10 dagar.

Mångdubblad livslängd

Genom användning av ett P/M-material som tagits fram specifikt för ändamålet, Ralloy WR6, uppnår man en högre livslängd. P/M i kombination med HIP-metoden garanterar en stabil mikrostruktur som förebygger också minimala ändringar i dimensionerna vid drift och förvaring. Genom att eggen optimeras och ges en superfinish kan dess livslängd förlängas till upp till 40 dagar.