TEVO Oy

Samarbete till nytta för industrin

TEVO Oy är ett privatägt aktiebolag som tillverkar och utför service på maskiner och utrustning. Vi tillverkar dessutom offshoreutrustning och propellrar till fartyg. Våra kunder återfinns framför allt inom stål-, pappers-, kemikalie- och varvsindustrin.

Våra innovativa breddsträckvalsar exporteras till hela världen.

TEVO har en omfattande maskinpark som är lämplig för maskinering av tunga ståldelar. Den bilagade listan visar de väsentliga vertygsmaskinerna pä Raahe i Turenki verkstäder.

Maskinlist in pdf-format »

Det ledande finska affärstidningen "Kauppalehti" rankar TEVO som ett av de mest snabbväxande företagen i Finland under de senaste åren.