Vi planerar tillsammans

Vår designservice betjänar er i frågor som antingen gäller optimering av befintlig eller uppbyggnad av ny utrustning. Designprocessen sker i samarbete med kunden. Genom våra produkter hjälper vi våra kunder att utveckla sin egen verksamhet och sina egna tjänster så att de blir effektivare, mer ekonomiska och mer hållbara.

Enheten för teknisk design av gjutprodukter erbjuder expertis i världsklass för både stål och brons. Genom öppet samarbete uppnås de mest betydande resultaten och framstegen.

Ännu bättre

Vi har utvecklat våra egna stålkvaliteter i samarbete med våra underleverantörer. Vårt specialstål förbättrar designprocessen och möjliggör framför allt ett felfritt slutresultat.

Vikten av simulation

Simulation är ett av den moderna gjutdesignens viktigaste arbetsskeden. Med hjälp av simulation kan gjutproduktens egenskaper modifieras noggrant på önskat sätt. Resultatet blir bästa möjliga avpassning och slutprodukt.

PROCESS

• Siemens NX 10
• Magma 5.3.

NX 3D -MODELLERA

• Gjutsimulation
• Robot
• Maskin