KVALITET

Vår kvalitetssäkringsenhet garanterar att våra kunders behov uppfylls och vi levererar endast högklassiga gjutprodukter inrikes och utomlands. Våra kunder har tillgång till utförda produktgranskningar.

Våra produkters materialegenskaper säkras under tillverkningsprocessen i vårt eget laboratorium.

Vårt kvalitetslöfte

Kvalitetshanteringen sköts bland annat genom intern och extern auditering. Vi följer upp produkter vi tillverkat för att kunna betjäna våra kunder bättre.

Våra gjutstål och arbetsmetoder har fått det nyaste certifikatet ISO 9001 2015.

INSPEKTION

MT | UT | PT | RT | DT

LICENSIERING AV SVETSARE

ASME Sect. IX