Över 2 000 leveranser – världen över

I två decennier har vi framställt ekonomiska, pålitliga och effektiva lösningar för vattenkraft. De bästa lösningarna uppstår genom vårt livscykeltänk – våra experter samarbetar tätt med våra kunder så att vi under tillverkningsprocessen upptäcker sådant som kan påverka produktens livslängd och funktionsduglighet.

De bästa innovationerna och de viktigaste framstegen i utvecklingen är alltid resultat av samarbete.

Gemensamt för ansvarsfull energi

Det globalt växande energibehovet tarvar lösningar och framsynta aktörer. Vattenkraft är en av de mest ansvarsfulla och pålitliga produktionsformerna av förnybar energi. Vår verksamhet är transparent och består av öppet samarbete. Vi arbetar enligt ISO-standarden 14 001 och uppmärksammar noggrant miljöfrågor, återvinningsmöjligheter och arbetarskyddet. Ansvarsfullt arbete är utgångspunkten för vår verksamhet.

Parallellt med uppbyggnaden av nya kraftverk erbjuder vi många olika lösningar. Vi hjälper er att modernisera er energiproduktion så att den blir effektiv enligt dagens standard – samtidigt som vi gemensamt drar ner på de kostnader er energiproduktion innebär och hjälper er att minska på dess miljöbelastning.

ISO 9001 2015

Lloyd's Register har beviljat våra tjänster och produkter den nyaste kvalitetsgarantin från 2015: ISO 9001. Vi utför aktivt interna kvalitetskontroller av verksamheten på de olika avdelningarna. Det gör att vi kan erbjuda bästa möjliga service och kompetens åt våra kunder.

INSPEKTION:

MT | UT | PT | RT | DT

LICENSIERING AV SVETSARE

ASME Sect. IX

CERTIFIKAT:

KAPLAN BLAD

FRANCIS BLAD