Pulvermetallurgiska HIP-ventilhus

För flytande naturgas (LNG) i offshorerörnät krävs ofta nickelbaserade så kallade superlegeringar (exempelvis Inconel 625), eftersom dessa är mycket korrosionsbeständiga.

Gjutbarheten i nickelbaserade material är dock inte alltid tillräcklig för stora och mångformade stycken (t.ex. ventilhus).

Den pulvermetallurgiska HIP-processen löser problemet genom att den tillåter framställning av komponenter med en fin och icke-porös mikrostruktur och utan slagginneslutning. Särskild värmebehandling behövs inte och det slutliga materialet har högre hållfasthet än gjutna material.

Stigarrör för krackning i oljeraffinaderier

Vid värmekatalytisk krackning (TCC) används katalytiska material som innebär avsevärt slitage på kritiska delar i processen. Dessa delars korta livslängd kan försämra verksamhetens kostnadseffektivitet betydligt.

En dylik komponent är stigarrör (riser) som används vid krackning för att återföra den regenererade katalysatorn till reaktorn. På grund av de höga temperaturerna (>600 °C) i processen och katalysatorns höga strömningshastighet (~40 m/s) sker allvarlig erosion i rörets nedre del, där turbulensen är som störst.

För att lösa problemet med erosion i stigarrörets botten valdes en metallmatriskomposit (MMC), Ralloy DMMC 20, för invändig ytbeläggning. Materialet innehåller 20 volymprocent CR3C2 och har HIP-pressats på innerytan av den bärande strukturen.

Vi har levererat många stigarrör tack vare den avsevärt förbättrade slitstyrkan.