SPECIALBRANSCHER

Bland innovationerna i våra tjänster och produkter finns utveckling, utformning och tillverkning av pulvermetallurgiska produkter. Utvecklingsarbetet utförs med interna resurser och utvalda samarbetspartner, som uppfyller våra kvalitets- och processkrav.

Utveckling och prestanda

Vi har levererat krävande komponenter och till projekt hos våra kunder internationellt inom såväl energi-, kemikalie-, cellulosa- och pappersindustrin som olje- och gasindustrin.

Våra innovativa lösningar ger lägre livslängdskostnader och bättre prestanda än konkurrerande produkter på marknaden.

Vetenskap och forskning

Vi har deltagit i några av de största vetenskaps- och forskningsprojekten kring energi i Europa. Vi levererade över 3 000 komponenter till partikelacceleratorn LHC i Cern-komplexet. För ITER:s forskning i fusionsenergi utvecklade vi pulvermetallurgiska delar som framställdes med HIP-teknik i samarbete med VTT.

För ITER:s forskning i fusionsenergi utvecklade vi pulvermetallurgiska delar som framställdes med HIP-teknik i samarbete med VTT.

Hemsidar:

» CERN
» ITER

Pulvermetallurgisk HIP-teknik

Tekniken utvecklades först för militära ändamål och för luftfart. Med metoden kan man tillverka ytterst avancerade produkter av komplicerad och internt homogen konstruktion.

» Läs mer

Ytbeläggningsteknik

Olika delar kan beläggas på olika sätt för att förbättra ytegenskaperna, exempelvis så att ytan bättre tål slitage eller korrosion, eller för att återställa valsens dimensioner för användningsändamålet.

» Läs mer

Fogningstekniker

De största HIP-delarna tillverkas genom att mindre delar sammanfogas. Vi använder flera olika metoder och de fogar som metoderna resulterar i är av lika hög kvalitet som själva komponenterna.

» Läs mer