Materiaaliteknologia

Tevo Oy hankki Metson Materials Technology -ryhmän (entinen Metso Powdermet Oy) yhdessä Lokomon teräsvalimon kanssa huhtikuussa 2015. Uusi yritys Tevo Lokomo Oy jatkaa materiaaliteknologian ratkaisujen toimittamista eri prosessiteollisuusasiakkaille ja niiden ja laitetoimittajille. Ratkaisumme tarjoavat matalammat käyttöikäkustannukset ja parantuneen suorituskyvyn verrattuna markkinoiden kilpaileviin ratkaisuihin. Esimerkiksi tuoteryhmä on toimittanut vaativia komponentteja ja projektitoimituksia energia-, kemikaali-, massa- ja paperi- sekä öljy- ja kaasuteollisuusasiakkaille. Olemme osallistuneet myös Euroopan suuriin tiedehankkeisiin (CERN:n LHC-hanke ja ITER-hanke). Tuoteryhmään kuuluu pulverimetallurgisten tuotteiden kehittäminen, suunnittelu ja valmistus asiakaskohtaisia tarpeita varten. Tuotteiden kehitys, suunnittelu ja valmistus suoritetaan Tevo Lokomon omilla resursseilla (suunnittelu, valmistus, materiaalitestaus) ja valikoitujen yhteistyökumppaneiden kanssa ulkoistettujen tuotantovaiheiden osalta.